Delta blij met uitspraak rechtszaak en krijgt vergunning voor 50.000 zonnepanelen

Het zijn fijne tijden voor energieconcern Delta, de organisatie is verheugd met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag die Urgenda aanspande tegen de staat. De rechter oordeelde dat Nederland harder moet werken aan de reductie van CO2, om de doelstelling om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten te behalen. Een woordvoerder van Delta laat daarop weten dat het volgens hen van belang is om kolencentrales te sluiten en meer gebruik te maken van de meer efficiënte gascentrales.

Kolencentrales sluiten voor 25% minder CO2-uitstoot in 2020
Nederland krijgt van de rechtbank de opdracht om te streven naar 25% minder CO2-uitstoot in 2020, iets dat volledig in lijn is met de wens van Delta om de plannen in het Energieakkoord aan te scherpen. Volgens Delta dient vooral de ‘kolendeal’ aangepast te worden. Momenteel is die gericht op goedkopere energie uit kolencentrales, terwijl het volgens het energieconcern juist van belang is om te streven naar meer milieuvriendelijke energie.

Delta heeft naar eigen zeggen diepgravend onderzoek uit laten voeren en concludeert op basis daarvan dat de kolendeal onder andere zal leiden tot de verdringing van de meer efficiënte gascentrales, die minder schadelijk zijn voor het milieu. Volgens Delta zal Nederland daar nu weer meer gebruik van moeten maken, wat de duurzaamheid ten goede komt.

Vergunning voor de aanleg van 50.000 zonnepanelen

Daarnaast wist energieconcern Delta een vergunning te verkrijgen voor de aanleg van 50.000 zonnepanelen. De gemeente Tholen gaf daarmee groen licht, ondanks de bezwaren van omwonenden. Het gaat om een van de grootste geplande parken met zonnepanelen in Nederland, goed voor meer dan 10 megawatt. De locatie in Tholen is geschikt vanwege het grote aantal zonuren, de schaduw-vrije omgeving en de 2 hoogspanningsaansluitingen in de nabije omgeving.

Prepaid energiemeters en de invloed van zonne- en windenergie

De energiemarkt verandert in rap tempo, enerzijds met het oog op de betalingen en de kosten, anderzijds vanwege de duurzame ontwikkelingen die er plaatsvinden. In Engeland is men gestart met de introductie van prepaid energiemeters die uitsluitend werken wanneer er voldoende tegoed beschikbaar is, in Nederland werken we aan innovaties op het gebied van zonne- en windenergie. Uit de huidige vooruitzichten blijkt dat we al eerder op een omslagpunt kunnen rekenen, waardoor ze de prijs van bijvoorbeeld gas kunnen gaan drukken.

Steeds meer Britse gezinnen met een prepaid energiemeter
De kosten van energie lopen de laatste jaren al nauwelijks op, al zijn er in Groot-Britannië toch steeds meer gezinnen die de energierekening niet meer kunnen betalen. De rechter verplicht hen gebruik te maken van een prepaid energiemeter, waarbij ze tegoed dienen aan te kopen om energie af te kunnen nemen. Het is een antwoord van de energiebranche op het groeiende aantal afsluitingen, als het gevolg van mensen die hun energierekening niet willen of kunnen betalen.

Omslagpunt komt eerder
In Nederland blijkt uit een rapport van ABN AMRO’s economisch bureau dat de kosten voor energie sneller af zullen nemen, dankzij de ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie. Volgens de economen van de bank kunnen zonne- en windenergie al tussen 2040 en 2050 een dominante rol gaan spelen binnen de energiemix, waardoor ze de kosten van het dominante gas gaan drukken. Het omslagpunt komt wat dat betreft eerder dan veel mensen hadden verwacht. De economen stellen zelfs dat een volledige overname van duurzame elektriciteit voor 2050 niet onwaarschijnlijk is, waardoor de kosten daarvoor sterk terug zullen lopen.

Effect op de prijs
Bovendien kan de ontwikkeling van duurzame energiebronnen een gunstige invloed hebben op de prijs van het gas. Volgens de economen van ABN AMRO zal gas de komende tientallen jaren nog een relevante rol blijven spelen in Nederland, er is veel vernieuwing nodig om deze energiebron van het toneel te krijgen. De prijs van gas zal echter wel degelijk onder druk komen te staan, op het moment dat we op meer grote schaal gebruik gaan maken van duurzame alternatieven. Er lijken wat dat betreft gunstige tijden aan te komen voor de consument op de energiemarkt, de tarieven zullen de komende jaren verder omlaag kunnen.