Bezorgdheid bij consumenten na mogelijke meetfouten slimme energiemeters

Een onderzoek van de TU Twente heeft aangetoond dat onder bepaalde, ongebruikelijke omstandigheden, digitale energiemeters, ook wel ‘slimme energiemeters’ genoemd, de verbruikte energie verkeerd opmeten en weergeven. Dit gegeven zorgde voor veel bezorgde consumenten. Consumentenprogramma Radar zette naar aanleiding van berichten en klachten van veel van hen een meldpunt op. Het meldpunt heeft tot nu toe reeds meer dan 2000 meldingen ontvangen van mensen die na het plaatsen van een slimme energiemeter onverwachts veel betaalden voor hun gas en elektriciteit.

Het meldpunt had nog een tweede, belangrijk nut. Het bleek voor consumenten moeilijk te zijn, gehoor te vinden bij de energieleveranciers. Zij zijn formeel het aanspreekpunt voor de consument, maar ze sturen de consument toch door naar de netbeheerder. De netbeheerder kon vervolgens niets doen. Aan het doorverwijzen moest een einde komen. Daarom heeft Jenny Huttinga van Netbeheer Nederland geregeld dat degene die een klacht hebben ingediend bij het meldpunt, een contactpersoon krijgen, die samen met hen het probleem onder de loep neemt. Anderen, die nog geen klacht hadden ingediend, zijn na vruchteloos doorverwijzen eveneens welkom bij Netbeheer Nederland voor het verkrijgen van een dergelijk contactpersoon. Daarnaast gaat Netbeheer Nederland workshops geven aan de klantenservicemedewerkers van energieleveranciers over de nieuwe, slimme energiemeters. Netbeheer Nederland zet zich hiermee in om de klachten van de slimme meters te onderzoeken.
Tegenover de klachten en meldingen van de consumenten, staat echter de garantie van de toezichthoudende instantie Agentschap Telecom. Het Agentschap Telecom beweert namelijk dat de slimme meters inderdaad betrouwbaar zijn. De toezichthouder kwam met dit bericht naar buiten nadat Vereniging Eigen Huis om bevestiging van de betrouwbaarheid van de meters had gevraagd. Volgens het Agentschap Telecom ontstaan foutieve meterstanden onder abnormale omstandigheden. Het is nog nooit aangetoond dat een meter in een huishouden foutieve metingen doet.

Netbeheer Nederland heeft in lijn hiermee een stappenplan ontwikkeld, waarmee men het energiegebruik van de eigen woning kan controleren. De eerste stap is om na te gaan, of het energieverbruik sowieso afwijkt van het te verwachten gebruik. De tweede stap is nagaan of het energieverbruik afwijkt van dat van gelijkende huishoudens. De derde stap is eens te onderzoeken, wat de stijging van de energiekosten kan verklaren buiten een niet goed functionerende slimme energiemeter. Het kan zijn dat een nieuw huishoudelijk apparaat onverwachts veel stroom heeft gebruikt. Netbeheer Nederland wijst er op dat dit de meerafwijking vaak verklaart. Tenslotte is er nog stap vijf, het aanvragen van een doormeting bij de netbeheerder. Een doormeting kan technische oorzaken vinden of juist uitsluiten.

Plaats een reactie