Meerderheid Nederlanders willen af van aardgas

Stichting HIER klimaatbureau ondervroeg dit jaar meer dan 1700 Nederlanders over de toekomst van het gebruik van aardgas. 58% van hen vindt stoppen met het gebruik van aardgas een goed idee, tegenover 47% vorig jaar. De motivatie om te stoppen wordt onder de ondervraagden vooral gevonden in drie argumenten. Ten eerste wil men klimaatproblemen tegen gaan, ten tweede wil men verdere aardbevingen voorkomen en ten derde is aardgas een eindige, fossiele bron.
28% wil echter doorgaan met het gebruik. Hun argumenten zijn dat het stoppen slechts een linkse hype is, dat Nederland in haar eentje niet belangrijk genoeg is om effect te hebben met zo een verandering en dat we aardgas nog altijd nodig hebben. Iets meer dan de helft, 51%, is zich bewust van het standpunt van de overheid hieromtrent, namelijk dat aardgas uiteindelijk niet meer gebruikt mag worden voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

Respondenten lieten zich ook uit over hun voorkeuren voor verschillende alternatieven voor aardgas. Een op de vier heeft een voorkeur voor warmtepompen. 15% kiest voor een warmtenet en 7% voor biogas.
Volgens Van Suylenkom, projectmanager van HIER, is de warmtepomp ondanks de voorkeur van de meeste ondervraagden niet het meest waarschijnlijke alternatief omdat het een dure aanpassing aan de woning vereist. Volgens Van Suylenkom is een warmtenet de meest realistische optie. Andere experts, zoals Meijburg en Schalij van energiesectorinformatiedienst Energeia, gaan hier tegen in. Een warmtenet vereist op bijna alle plekken veel nieuwe infrastructuur. De aanleg daarvan is erg prijzig. Daarbij komt dat een warmtenet nog afhankelijk is van fossiele brandstoffen zodat men netto weinig op zou schieten met het stoppen met aardgas. Een warmtenet kan wel werken voor nieuwbouwwijken dichtbij bronnen van restwarmte, maar er zijn momenteel niet veel van dit soort wijken. Bijkomende nadelen van een warmtenet zijn de hoge gebruikskosten en een monopolie van de lokale aanbieder. Volgens Meijburg en Schalij zijn warmtepompen toch het meest waarschijnlijke alternatief. Ze kunnen worden gekoppeld aan een bestaande CV en consumenten willen graag hun eigen stroom opwekken.

Plaats een reactie