Nederland is zo groen nog niet

De vijf grootste stroomleveranciers nemen samen 80 procent van de marktaandeel in, volgens de jaarlijkse duurzame ranglijst van Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en milieuorganisatie Wise. Deze vijf leveranciers gebruiken nog steeds vooral fossiele bronnen en kernenergie. Van alle 34 onderzochte stroomleveranciers halen er twee derde een cijfer onder de 6 en dit betekent dat zij geen bijdrage leveren aan de verduurzaming van stroom in Nederland volgens het rangschikking systeem.


Deze bedrijven dragen niet bij aan de verduurzaming van de Nederlandse stroommarkt, of werken deze zelfs tegen. Ze investeren relatief weinig in duurzame energie uit wind en zon, maar kiezen vooral voor stroominkoop tegen bodemprijzen,” aldus de organisaties die dit onderzoek hebben uitgevoerd. Onderaan de ranglijst staat Essent met een score van 3, terwijl deze wel tot de vijf grootste leveranciers behoort. Uit deze grootste vijf zakken de stroomleveranciers DELTA, van een 4.4 naar 3.7, en E.ON, van 4.8 naar 4.6, vergeleken met het vorige jaar. De score van Nuon stijgt, daarentegen, van 3.9 naar 4.3. De laatste uit de ‘grote vijf’ is Eneco, die ook als enigste een voldoende score behaalt met een 7.

Het gemiddelde van alle energie leveranciers is dan wel matig gestegen van (van 5.4 naar 5.6) maar 19 van de 34 kregen een lagere beoordeling dan in 2015. Over het algemeen halen voornamelijk de kleinere, nieuwe bedrijven een hogere score. Qurrent, DE Unie en Pure Energie halen alledrie een score van 10. De onderzoekers concluderen: “De markt als geheel vergroent echter te traag om de klimaatafspraken te halen die Nederland in Parijs heeft gemaakt. Daarvoor zullen ook de andere leveranciers versneld moeten overschakelen naar meer groene stroom.”

Bedrijven als Essent en Nuon hebben hun ontevredenheid over de onderzoeksmethode uitgedrukt. Zij menen dat het klein aantal bedrijven die hoog scoren zelf geen energie opwekken maar alleen doorverkoop van stroom levert. Dit leidt volgens hen tot een onhelder beeld dat geschetst wordt. Het is echter geen verassing dat Eneco een score van 7 behaalt, aangezien zij een intensief programma hebben opgesteld dat zicht richt op de verduurzaming van energie. Hierdoor blijft Eneco toch een stapje voorlopen op de andere grote leveranciers, ten opzichte van duurzaamheids ontwikkeling.

Door middel van de Eneco TUe reikt Eneco elk jaar de titel Energie Professional van Het Jaar uit. Deze titel wordt uitgereikt aan de meest innovatieve en effectieve inzendingen van studenten in hun afstudeerjaar. De winnaars van 2016 krijgen gratis toegang tot de Strategie Summit Energie & Utilities 2017 (ter waarde van €1.295) samen met gratis deelname aan een van de opleidingen van Post Hoger Onderwijs Energiekunde, met keuze uit Duurzame Energie, Inkoop van Energie of Energiebeheer.


Eneco kan echter niet als enigste energie leverancier een voldoende scoren, als Nederland de afspraak die in Parijs werd gemaakt wilt nakomen. Misschien moeten de rest van de ‘grote vijf’ een voorbeeld nemen aan Eneco en meer zoeken naar innovatieve oplossingen die met groene stroom verder kunnen groeien.

Plaats een reactie