Positieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie

Duurzame energie zit de laatste jaren flink in de lift, ook in Nederland maken we daar op meer uitgebreide schaal gebruik van en zien de ontwikkelingen voor de toekomst er goed uit. Energie uit hernieuwbare bronnen is aardgas voorbij als bron voor de productie van elektriciteit en zonne-energie zal op termijn een meer belangrijke rol gaan spelen.


Hernieuwbare energie haalt aardgas in
Kolen vormen nog altijd de meest belangrijke bron voor de productie van elektriciteit, maar daaronder is er sprake van een verschuiving. Jarenlang stond aardgas op een goede tweede plaats. Inmiddels hebben de hernieuwbare energiebronnen die plek ingenomen. Wereldwijd wordt 40% van de elektriciteit opgewekt met kolen, 22% is inmiddels afkomstig uit hernieuwbare bronnen. De cijfers hebben betrekking op de situatie in 2013, de kans is groot dat aardgas inmiddels verder achterop is geraakt bij de hernieuwbare bronnen. Binnen de duurzame alternatieven maken we het meest gebruik van energie uit waterkrachtcentrales, windenergie en zonne-energie behoren tot de variabele bronnen en bezetten een goede tweede plaats.

Productieve zonnepanelen
Ook in Nederland maken we steeds meer gebruik van duurzame energie, waarbij ook het weer dit jaar een duit in het zakje doet. Dankzij het gunstige weer tot nu toe hebben zonnepanelen op Nederlandse daken zo’n 10% meer energie geproduceerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Nuon, dat analyseerde wat een gemiddeld huishouden aan energie terug heeft kunnen leveren aan het energiebedrijf. De goede resultaten zijn te danken aan het mooie weer met veel zonuren, naast de steeds grotere installaties die efficiënter werken.

Zonne-energie groeit verder door
Op Europese schaal neemt zonne-energie een belangrijkere plaats in de energiemix in dan in Nederland. Uit onderzoek van Roland Berger blijkt dat in 2030 zo;n 10 – 14% van alle energie afkomstig zal zijn van de zon. De kosten voor zonnepanelen gaan de komende jaren waarschijnlijk verder omlaag, waardoor we zonnepanelen als samenleving meer gaan omarmen. De kans is groot dat de zonne-energie de energiemarkt als geheel flink op zal gaan schudden, waardoor het volgens het consultancybureau van belang is om daar nu alvast rekening mee te houden.

Stopcontacten voor windenergie onderweg
Het is echter niet alleen zonne-energie waar we op steeds grotere schaal gebruik van maken, ook windenergie zit in de lift. Momenteel zijn er bijvoorbeeld twee grote stopcontacten voor op zee onderweg, die vanaf 2017 moeten gaan zorgen voor energie van het offshore windpark Gemini. Via de orderstations en stopcontacten komt de energie aan land en kunnen we daar gebruik van maken. Het park krijgt 600 megawatt aan windturbines, die ervoor moeten gaan zorgen dat we het aandeel duurzame energie in Nederland flink op kunnen gaan krikken.

Plaats een reactie