Uitgebreide subsidie voor groene ondernemers

Een duurzame samenleving, dat is het de komende jaren helemaal. De overheid springt hier op in door een subsidiepot van 3 miljard euro beschikbaar te stellen, voor alle ondernemers die werken aan het duurzaam opwekken van energie. Op die manier hoopt de overheid ervoor te zorgen dat er in de toekomst veel meer groene energie beschikbaar zal zijn. Aangezien het groen opwekken van energie momenteel nog duurder is dan het opwekken met de traditionele gas en kolen, is er volgens de overheid extra geld in de vorm van subsidie nodig.

16% duurzaam opwekken in 2020
Het kabinet heeft als doelstelling 16% van de energie duurzaam op te wekken in 2020, waardoor er wat dat betreft een hoop werk aan de winkel is. Men probeert onder andere projecten te steunen op het gebied van zonnepanelen en aardwarmte, aangezien daar flinke stappen mee te maken zijn. Daarnaast zijn het ook de vergisting van mest en afvalstoffen die bij kunnen dragen aan de opwekking van groene energie. Al deze mogelijkheden moeten optimaal gestimuleerd worden, om ondernemers de kans te bieden hiermee aan de slag te gaan.

Pas 5% duurzame energie in Nederland
Dat het hard nodig is om ondernemers te stimuleren blijkt wel uit de hoeveelheid duurzame energie die er momenteel wordt opgewekt in Nederland. Momenteel is dat ongeveer 5% van de energie in ons land, waardoor er op dat gebied nog een enorme stap te zetten is. Met name de boeren hebben veel mogelijkheden om op een duurzame manier aan de slag te gaan met energie, bijvoorbeeld door een biogasinstallatie te laten bouwen. Het zijn deze initiatieven die er op den duur voor moeten gaan zorgen dat een zo groot mogelijke groep Nederlanders gebruik kan gaan maken van duurzaam opgewekte energie in Nederland. 

Plaats een reactie