NMa zorgt voor 7 miljard besparing op energierekening

Consumenten hebben samen met bedrijven 7 miljard euro weten te besparen, in 10 jaar tijd. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, door goed te letten op de netbeheerders. Uit het rapport van onderzoeksbureau Berenschot blijkt dat huishoudens maandelijks ongeveer €25 hebben kunnen besparen. Hierdoor heeft de NMa ervoor gezorgd dat iedereen van een lagere rekening heeft kunnen profiteren, ongeacht de energieleverancier waar in de afgelopen 10 jaar gebruik van is gemaakt.

Toezicht van de NMa
De NMa ziet er in Nederland op toe dat de beheerders van elektriciteitskabels en gasleidingen dit op een eerlijke manier doen. Aangezien de netbeheerders geen last hebben van concurrenten is het van belang dat er een organisatie actief is die toeziet op de manier waarop men zaken doet. De netbeheerders hebben geen last van concurrenten, aangezien het voor consumenten niet mogelijk is om over te stappen naar een andere partij. De netbeheerders zorgen er binnen een bepaalde regio voor dat u gebruik kunt maken van energie. De NMa zorgt ervoor dat de netbeheerders dit op een nette manier doen en de kosten daarbij op een zo degelijk mogelijke manier in de hand houden.
Het is met name het kostenplaatje waar de NMa goed op let, aangezien de netbeheerders de mogelijkheid hebben om de tarieven te verhogen, op het moment dat de eigen kosten oplopen. Door die zo goed mogelijk in de gaten te houden zorgt men er vanuit de NMa voor dat consumenten uiteindelijk niet te maken krijgen met prijsverhogingen. Naar nu blijkt is de organisatie daar in de afgelopen tien jaar in ieder geval goed in geslaagd, waardoor het erop lijkt dat men een uitstekende verhouding met de netbeheerders heeft opgebouwd.

Lagere kosten van transport
Het zijn de lagere kosten voor het transport geweest die er de afgelopen tien jaar voor hebben gezorgd dat consumenten en bedrijven samen zo’n 7 miljard aan kosten hebben kunnen besparen. Men heeft de kosten voor het transport van energie van 2000 tot en met 2011 bekeken en is er op die manier achter gekomen dat de kosten met €25 gedaald zijn, tot een totaal van €305 per jaar. Aangezien de transportkosten verantwoordelijk zijn voor ongeveer 15% van de totale kosten van energie voor de consument betekent dit een behoorlijke daling, die ervoor heeft gezorgd dat er veel geld bespa

Plaats een reactie