Overheid zoekt actief naar duurzame alternatieven voor gas in Groningen

De overheid gaat onder leiding van minister Kamp van Economische Zaken actief op zoek naar alternatieven voor het gas uit de grond in Groningen. Het kabinet wil bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte stimuleren, om energie te besparen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Bijkomende voordeel is dat we minder naar gas hoeven te boren in het gebied rondom Groningen.

Gebruik van restwarmte als alternatief voor gas
Minister Kamp geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat veel van de opgewekte warmte op dit moment nog verloren gaat, we zouden de restwarmte uitstekend in kunnen zetten als alternatief voor het gas waar we op dit moment naar boren. Hij denkt hierbij aan een warmtenet, dat de warmte uit de industrie kan leveren aan zowel huishoudens als bedrijven. Hij wijst op een energiebesparing, naast de mogelijkheid om de CO2-uitstoot met 75% terug te dringen. Volgens de minister zijn dit kansen die we niet kunnen laten liggen.
Hervorming wet- en regelgeving voor warmtelevering
Het kabinet dat de ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering verder bevorderen door de wet- en regelgeving op het gebied van warmtelevering aan te passen. Dat betekent in de praktijk dat er bijvoorbeeld een nieuw marktmodel zal komen voor de warmtenetten. De markt voor duurzame energie zal meer gaan lijken op die voor gas en elektriciteit zoals we die nu al kennen. Minister Kamp wijst op de voordelen voor de afnemer, zoals een scherp tarief en een grotere mate van leveringszekerheid.
Proefboringen naar warmte
Daarnaast stelt het kabinet een budget van 3,6 miljoen euro beschikbaar, voor proefboringen naar warmte dieper uit de aarde in het Westland. Analyses hebben aangetoond dat deze warmte goed kan zijn voor 80% van de warmtevraag in het Westland. De warmte diep uit de aarde is onder andere goed geschikt voor de glastuinbouw, de textielindustrie en de papierindustrie, waarbij het niet nodig is om met zeer hoge temperaturen te werken. De meer duurzame bron van warmte kan op die manier de overige bronnen ontlasten, die we nodig hebben voor andere sectoren waarbij een hogere temperatuur wel van belang is.
Geen alternatief voor windmolens
Minister Kamp is aan de andere kant niet positief over alle alternatieven die er de laatste tijd zijn voorgesteld. Assen wilde bijvoorbeeld een grootschalig zonnepark bouwen als alternatief voor windmolens in de Veenkoloniën. De minister wijst erop dat de zonnepanelen duurder zijn en aan de andere kant minder stroom opwekken. Bovendien nemen ze onnodig veel ruimte in. De minister wijst onder andere op de noodzaak om een groot deel van het land in de verder vruchtbare provincie vol te leggen met zonnepanelen, een windmolenpark zou dan veel beter geschikt zijn.

Plaats een reactie