Kernenergie heeft geen rol in toekomstige energiemix; schaliegas wel

Als het aan de Europese Commissie ligt heeft kernenergie weinig toekomst, terwijl schaliegas aan de andere kant een uitstekende energiebron zou vormen. Dat is een van de conclusies uit een strategisch plan voor een Europese energie-unie, dat de energiemarkten in Europa met elkaar moet integreren. Het valt hierin op dat er weinig over kernenergie wordt gesproken, terwijl men de deur duidelijk open wil zetten voor het gebruik van schaliegas.


Weinig macht voor de Europese Commissie
Op dit moment heeft de Europese Commissie weinig macht wanneer het gaat om het energiebeleid, de verschillende lidstaten zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Europa is echter tot de conclusie gekomen dat de energiemarkt teveel versnipperd is, waardoor we afzonderlijk behoorlijk afhankelijk zijn van Rusland. De Europese Commissie is van mening dat hier verandering in moet komen, door de verschillende energiemarkten verder te integreren en bijvoorbeeld gezamenlijk gas of andere grondstoffen in te gaan kopen.
Kernenergie en schaliegas
Het strategisch plan van de Europese Commissie heeft het haast nergens over kernenergie, terwijl er aan de andere kant heel duidelijk wordt gesproken over het boren naar schaliegas. Dit lijkt ingegeven door het succes dat Amerika daarmee heeft, het land is hierdoor bijna zelfvoorzienend geworden. Ook Europa heeft interesse in een dergelijke ontwikkeling en lijkt schaliegas daarom toe te willen staan als nieuwe bron voor energie.
Minister Kamp niet blij met Europese gasinkoop
Minister Kamp is echter niet blij met de Europese ontwikkelingen op dit gebied. Hij is van mening dat dit de marktwerking in de weg zal zitten, het is volgens hem van belang dat de lidstaten afzonderlijk gas kunnen blijven inkopen. Dit levert volgens hem de hoogste leveringszekerheid op. Hij geeft echter ook aan dat hij het geen bezwaar zou vinden als landen onderling zelf bepalen samen te werken in de onderhandelingen met bijvoorbeeld het Russische Gazprom. Kamp lijkt vooral moeite te hebben met een regulering vanuit de Europese Commissie, die landen bevoegdheden op dit gebied afneemt. Het lijkt er wat dat betreft op dat er vanuit onder andere Nederland weerstand zal komen voor de plannen die men momenteel op Europees niveau maakt en het strategisch plan op korte termijn nog niet tot veranderingen zal leiden.

Plaats een reactie