Zweden wil meer afval voor energie

Zweden is op zoek naar meer afval, aangezien men op die manier meer energie probeert te produceren. Men heeft een geavanceerd programma weten te ontwikkelen, om energie op te wekken uit afval. Men komt echter afval tekort, waardoor men zich onder andere tot andere landen is gaan wenden. De energie kan goedkoop opgewekt worden, waardoor de Zweden er een hoop financieel voordeel uit kunnen halen.
Omgekeerd probleem in Zweden
Het is opvallend dat de Zweden juist op zoek zijn naar meer afval om energie te produceren, aangezien veel andere landen kampen met overschotten op dit gebied. Onder andere in Nederland zijn we bijvoorbeeld op zoek naar mogelijkheden om ons afval op een betere manier te verwerken, aangezien het ons alleen maar in de weg lijkt te liggen. Het lijkt er wat dat betreft op dat Zweden een methode gevonden heeft om aan de ene kant een probleem op te lossen en aan de andere kant energie voordelig op te wekken. Zweden maakt momenteel al gebruik van het afval van Noorwegen en vraagt de Noren een vergoeding voor het importeren van het afval.
Zeer milieubewuste samenleving
Het grote verschil tussen Zweden en Nederland is dat men daar op een heel bewuste manier omgaat met het afval. Zo’n 96% van al het afval wordt daar gerecycled, waardoor er nauwelijks afval overblijft voor de productie van energie. In Nederland proberen we ons steeds een stukje bewuster te worden van de noodzaak hiertoe, maar dergelijke percentages zijn hier voorlopig niet haalbaar. Wellicht is het een idee om op een nog meer bewuste manier om te gaan met ons afval, of er in ieder geval voor te zorgen dat we er energie uit kunnen halen.

Italië, Roemenië en Bulgarije
Zweden denkt bovendien na over de mogelijkheid om meer afval te gaan importeren uit andere landen en op die manier honderdduizenden gezinnen van stroom te gaan voorzien. Met het Noorse afval weet men aardig wat energie op te wekken en geld te verdienen, maar men is van mening dat dit op een grotere schaal kan worden toegepast. Het lijkt erop dat men ook uit landen als Italië, Roemenië en Bulgarije afval wil gaan importeren. Zweden combineert op die manier een goede verwerking van het afval, met economische mogelijkheden en natuurlijk de kans om energie op te wekken, op een voordelige manier.

Plaats een reactie