Ontwikkeling duurzame energie in Nederland gaat goede kant op

De Universiteit Twente is er met een nieuwe katalysator in geslaagd om meer energie uit een liter biobrandstof te halen, olie uit biomassa. Normaal gesproken is de kwaliteit hiervan minder dan die van ruwe olie, waardoor dit een belangrijke doorbraak betekent. De techniek is uitverkozen binnen een onderzoeksprogramma, dat zal bijdragen aan het streven om de Europese energiedoelstelling voor 2020 te behalen.
De biobrandstof is afkomstig uit onder andere plantenresten, snoeiafval en houtsnippers, in tegenstelling tot de vruchten en zaden waar we voorheen mee werkten om olie uit biomassa te halen. Wat dat betreft is de Universiteit Twente er niet alleen in geslaagd meer energie op te wekken uit de olie, zij maken daarnaast gebruik van een meer duurzame bron die de voedselproductie niet in de weg zal zitten. Bovendien verloopt het transport een stuk eenvoudiger en is het mogelijk het product direct naar een raffinaderij te brengen.

De kwaliteit van bio-olie is nog niet gelijk aan die van ruwe olie, maar de resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. De universiteit verhit de olie in stikstof tot een temperatuur van 500 graden, door gebruik te maken van natriumcarbonaat op een laagje alumina als katalysator. Op die manier benadert de bio-olie de kwaliteit van diesel.

Toename aandeel duurzame energie
Daarnaast zien we op een meer brede schaal een toename van het aandeel duurzame energie in Nederland, mede omdat de investeringen in schone energie met een derde stijgen. Dit is overigens een wereldwijde trend. De stijging is vooral afkomstig van de investeringen in zonne-energieprojecten, net als in projecten op het gebied van windenergie.

In Nederland hebben we dit jaar de grootste deal gesloten op het gebied van hernieuwbare energie, op de stuwdamprojecten na. Het gaat om het Windpark Gemini, dat in de Noordzee zal komen te liggen ten noorden van Groningen. Het project vraagt om een totale investering van 2,8 miljard euro en moet er in 2023 voor gaan zorgen dat 1,5 miljoen mensen gebruik kunnen gaan maken van groene stroom.

Uit gegevens van Netbeheer Nederland blijkt dat de hoeveelheid opgewekte zonnestroom in Nederland in het eerste halfjaar van 2014 flink is toegenomen. Er was eind juni sprake van 762,2 megawatt aan zonnepanelen in Nederland, een stijging van 29% ten opzichte van de capaciteit eind vorig jaar. Bovendien is het aantal locaties waar we zonnestroom opwekken met 38.000 gestegen naar 185.000, een stijging van 25,6%. Dit lijkt aan te geven dat we ons in Nederland steeds beter bewust worden van het voordeel van duurzame energie uit onder andere zonnepanelen.

Projecten voor meer schone energie in Nederland
Het zijn de verschillende projecten op het gebied van duurzame energie die goed laten zien hoe creatief we hier mee om kunnen gaan. In het Noord-Hollandse Krommenie werkt men bijvoorbeeld aan de SolaRoad, een speciaal wegdek voor fietspaden dat met behulp van zonnepanelen in staat is om energie op te wekken. Het gaat voorlopig om een stuk fietspad van 100 meter, iets waar men al sinds 2009 aan werkt.

In de Oude IJssel bij Ulft heeft men juist onlangs succesvol een proef afgesloten, met de Oryon Watermill. Het gaat om een onderwatermolen die energie opwekt door gebruik te maken van het stromend water. Uit de proef is gebleken dat het gaat om een visvriendelijke toepassing, die op een innovatieve wijze duurzame energie op kan leveren.

Tenslotte zien we zonnecellen tegenwoordig bijvoorbeeld terug in kleding, bouwproducten en tentzeilen, waardoor we op allerlei plaatsen zonne-energie op kunnen wekken. De starre en rechthoekige zonnepanelen op Nederlandse daken vormen een goede basis, maar de toekomst ligt in allerlei andere toepassingen. Wat dat betreft lijkt de opkomst van zonne-energie niet meer terug te draaien en beginnen we dit ook in Nederland te omarmen.

Zonnecellen in een jurk of jas kunnen ons helpen onze smartphone op te laden, terwijl de deurbel op zonne-energie of de ‘zonneboom’ ervoor zorgt dat we niet langer afhankelijk zijn van het stroomnet om diverse apparaten in huis te gebruiken. Volgens analisten en specialisten zal in de toekomst ongeveer een derde van alle stroom afkomstig zijn uit ‘solar’. De potentie van zonne-energie is enorm, al lijken we in Nederland veel waarde te hechten aan ethisch verantwoorde oplossingen, zoals gevels en wegen met daarin speciale zonne-energiesystemen.

Plaats een reactie