Positieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie

Duurzame energie zit de laatste jaren flink in de lift, ook in Nederland maken we daar op meer uitgebreide schaal gebruik van en zien de ontwikkelingen voor de toekomst er goed uit. Energie uit hernieuwbare bronnen is aardgas voorbij als bron voor de productie van elektriciteit en zonne-energie zal op termijn een meer belangrijke rol gaan spelen.


Hernieuwbare energie haalt aardgas in
Kolen vormen nog altijd de meest belangrijke bron voor de productie van elektriciteit, maar daaronder is er sprake van een verschuiving. Jarenlang stond aardgas op een goede tweede plaats. Inmiddels hebben de hernieuwbare energiebronnen die plek ingenomen. Wereldwijd wordt 40% van de elektriciteit opgewekt met kolen, 22% is inmiddels afkomstig uit hernieuwbare bronnen. De cijfers hebben betrekking op de situatie in 2013, de kans is groot dat aardgas inmiddels verder achterop is geraakt bij de hernieuwbare bronnen. Binnen de duurzame alternatieven maken we het meest gebruik van energie uit waterkrachtcentrales, windenergie en zonne-energie behoren tot de variabele bronnen en bezetten een goede tweede plaats.

Productieve zonnepanelen
Ook in Nederland maken we steeds meer gebruik van duurzame energie, waarbij ook het weer dit jaar een duit in het zakje doet. Dankzij het gunstige weer tot nu toe hebben zonnepanelen op Nederlandse daken zo’n 10% meer energie geproduceerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Nuon, dat analyseerde wat een gemiddeld huishouden aan energie terug heeft kunnen leveren aan het energiebedrijf. De goede resultaten zijn te danken aan het mooie weer met veel zonuren, naast de steeds grotere installaties die efficiënter werken.

Zonne-energie groeit verder door
Op Europese schaal neemt zonne-energie een belangrijkere plaats in de energiemix in dan in Nederland. Uit onderzoek van Roland Berger blijkt dat in 2030 zo;n 10 – 14% van alle energie afkomstig zal zijn van de zon. De kosten voor zonnepanelen gaan de komende jaren waarschijnlijk verder omlaag, waardoor we zonnepanelen als samenleving meer gaan omarmen. De kans is groot dat de zonne-energie de energiemarkt als geheel flink op zal gaan schudden, waardoor het volgens het consultancybureau van belang is om daar nu alvast rekening mee te houden.

Stopcontacten voor windenergie onderweg
Het is echter niet alleen zonne-energie waar we op steeds grotere schaal gebruik van maken, ook windenergie zit in de lift. Momenteel zijn er bijvoorbeeld twee grote stopcontacten voor op zee onderweg, die vanaf 2017 moeten gaan zorgen voor energie van het offshore windpark Gemini. Via de orderstations en stopcontacten komt de energie aan land en kunnen we daar gebruik van maken. Het park krijgt 600 megawatt aan windturbines, die ervoor moeten gaan zorgen dat we het aandeel duurzame energie in Nederland flink op kunnen gaan krikken.

Delta blij met uitspraak rechtszaak en krijgt vergunning voor 50.000 zonnepanelen

Het zijn fijne tijden voor energieconcern Delta, de organisatie is verheugd met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag die Urgenda aanspande tegen de staat. De rechter oordeelde dat Nederland harder moet werken aan de reductie van CO2, om de doelstelling om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten te behalen. Een woordvoerder van Delta laat daarop weten dat het volgens hen van belang is om kolencentrales te sluiten en meer gebruik te maken van de meer efficiënte gascentrales.

Kolencentrales sluiten voor 25% minder CO2-uitstoot in 2020
Nederland krijgt van de rechtbank de opdracht om te streven naar 25% minder CO2-uitstoot in 2020, iets dat volledig in lijn is met de wens van Delta om de plannen in het Energieakkoord aan te scherpen. Volgens Delta dient vooral de ‘kolendeal’ aangepast te worden. Momenteel is die gericht op goedkopere energie uit kolencentrales, terwijl het volgens het energieconcern juist van belang is om te streven naar meer milieuvriendelijke energie.

Delta heeft naar eigen zeggen diepgravend onderzoek uit laten voeren en concludeert op basis daarvan dat de kolendeal onder andere zal leiden tot de verdringing van de meer efficiënte gascentrales, die minder schadelijk zijn voor het milieu. Volgens Delta zal Nederland daar nu weer meer gebruik van moeten maken, wat de duurzaamheid ten goede komt.

Vergunning voor de aanleg van 50.000 zonnepanelen

Daarnaast wist energieconcern Delta een vergunning te verkrijgen voor de aanleg van 50.000 zonnepanelen. De gemeente Tholen gaf daarmee groen licht, ondanks de bezwaren van omwonenden. Het gaat om een van de grootste geplande parken met zonnepanelen in Nederland, goed voor meer dan 10 megawatt. De locatie in Tholen is geschikt vanwege het grote aantal zonuren, de schaduw-vrije omgeving en de 2 hoogspanningsaansluitingen in de nabije omgeving.

Prepaid energiemeters en de invloed van zonne- en windenergie

De energiemarkt verandert in rap tempo, enerzijds met het oog op de betalingen en de kosten, anderzijds vanwege de duurzame ontwikkelingen die er plaatsvinden. In Engeland is men gestart met de introductie van prepaid energiemeters die uitsluitend werken wanneer er voldoende tegoed beschikbaar is, in Nederland werken we aan innovaties op het gebied van zonne- en windenergie. Uit de huidige vooruitzichten blijkt dat we al eerder op een omslagpunt kunnen rekenen, waardoor ze de prijs van bijvoorbeeld gas kunnen gaan drukken.

Steeds meer Britse gezinnen met een prepaid energiemeter
De kosten van energie lopen de laatste jaren al nauwelijks op, al zijn er in Groot-Britannië toch steeds meer gezinnen die de energierekening niet meer kunnen betalen. De rechter verplicht hen gebruik te maken van een prepaid energiemeter, waarbij ze tegoed dienen aan te kopen om energie af te kunnen nemen. Het is een antwoord van de energiebranche op het groeiende aantal afsluitingen, als het gevolg van mensen die hun energierekening niet willen of kunnen betalen.

Omslagpunt komt eerder
In Nederland blijkt uit een rapport van ABN AMRO’s economisch bureau dat de kosten voor energie sneller af zullen nemen, dankzij de ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie. Volgens de economen van de bank kunnen zonne- en windenergie al tussen 2040 en 2050 een dominante rol gaan spelen binnen de energiemix, waardoor ze de kosten van het dominante gas gaan drukken. Het omslagpunt komt wat dat betreft eerder dan veel mensen hadden verwacht. De economen stellen zelfs dat een volledige overname van duurzame elektriciteit voor 2050 niet onwaarschijnlijk is, waardoor de kosten daarvoor sterk terug zullen lopen.

Effect op de prijs
Bovendien kan de ontwikkeling van duurzame energiebronnen een gunstige invloed hebben op de prijs van het gas. Volgens de economen van ABN AMRO zal gas de komende tientallen jaren nog een relevante rol blijven spelen in Nederland, er is veel vernieuwing nodig om deze energiebron van het toneel te krijgen. De prijs van gas zal echter wel degelijk onder druk komen te staan, op het moment dat we op meer grote schaal gebruik gaan maken van duurzame alternatieven. Er lijken wat dat betreft gunstige tijden aan te komen voor de consument op de energiemarkt, de tarieven zullen de komende jaren verder omlaag kunnen.

Consumentenorganisaties berekenen dat gratis cadeaus energieleveranciers vaak dure aankopen vormen

Diverse energieleveranciers problemen klanten over de streep te trekken door hen dure gadgets aan te bieden, volgens de leveranciers vaak ‘gratis’ bij een contract voor één of meerdere jaren. Uit berekeningen van zowel de Vastelastenbond als de Consumentenbond blijkt echter dat deze ‘gratis’ cadeaus vaak een dure sigaar uit eigen doos vormen. De beide consumentenorganisaties namen bijvoorbeeld de aanbiedingen bij Oxxio onder de loep en keken naar de slimme thermostaat Toon van Eneco. Wat blijkt? Consumenten betalen op basis van een 4-jarig energiecontract en hoge vastrechtkosten zo’n €800 voor het apparaat, dat hen ‘gratis’ wordt beloofd.

Een iPhone 6+ voor de dubbele prijs
De kosten voor een gadget bij Oxxio liggen nog een stuk hoger, daar kunnen klanten bijvoorbeeld gebruik maken van een 3-jarig energiecontract met een iPhone 6+ voor ‘slechts €349’. Uit berekeningen van de Vastenlastenbond blijkt echter dat de actie van Oxxio in de praktijk een stuk duurder uitvalt. Zij betalen uiteindelijk €1.393 voor de smartphone, die in de winkel zo’n €600 goedkoper is! Consumenten betalen een hoog vastrecht, hoge abonnementskosten en flinke tarieven voor hun energie. Met name Oxxio en Eneco berekenen zeer hoge bedragen, die ze aan de andere kant de mogelijkheid biedt om cadeaus uit te delen. Het vastrecht bij Oxxio kost bijvoorbeeld €1.044 in 3 jaar tijd, terwijl het bij BudgetEnergie al voor een vastrecht van €143,28 mogelijk is om er 3 jaar klant te zijn.

Bovendien ligt het leveringstarief bij de energieleveranciers die cadeaus aanbieden vaak hoger. Het tarief voor gas ligt gemiddeld zo’n 3 cent per kubieke meter hoger. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar zorgt er bij de afname over 3 – 4 jaar voor dat consumenten eigenlijk zelf voor de aankoop van hun gadgets betalen. Bovendien berekent Eneco bijvoorbeeld €3,50 per maand aan abonnementskosten voor Toon, gedurende een periode van 48 maanden leidt dat tot €168 aan extra inleg.

Dure iPad Air of een laptop
Ook de Consumentenbond dook in de ‘gratis cadeaus’ die een aantal energieleveranciers aanbieden en richtte zich daarbij specifiek op de iPad Air of Lenovo-laptop die Oxxio haar klanten aanbiedt. Het gaat samen met een energiecontract voor een periode van 3 jaar, waarbij de gadget het mogelijk maakt het verbruik inzichtelijk te maken. Uit de berekeningen van de Consumentenbond blijkt bijvoorbeeld dat de energiekosten over 3 jaar zo’n €1.018 hoger uitvallen dan bij een concurrerende energieleverancier. Na aftrek van de aanschafprijs van €369 voor een iPad Air blijft er een verschil over van €649, aan extra kosten bovenop die voor het apparaat dat consumenten dus eigenlijk zelf kopen.

Consumenten die gebruik maken van de Lenovo laptop kunnen rekenen op een minder groot nadeel, zij betalen over een periode van 3 jaar dezelfde te hoge prijs van ruim €1.000 voor hun energie, maar krijgen daar een laptop ter waarde van €579 bij. Dat betekent echter dat er nog ruim €439 aan te hoge kosten overblijven. Het lijkt wat dat betreft de moeite waard om een goedkoop energiecontract af te sluiten en zelf naar de winkel te gaan om een iPhone, een iPad of een laptop aan te schaffen.

Overheid zoekt actief naar duurzame alternatieven voor gas in Groningen

De overheid gaat onder leiding van minister Kamp van Economische Zaken actief op zoek naar alternatieven voor het gas uit de grond in Groningen. Het kabinet wil bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte stimuleren, om energie te besparen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Bijkomende voordeel is dat we minder naar gas hoeven te boren in het gebied rondom Groningen.

Gebruik van restwarmte als alternatief voor gas
Minister Kamp geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat veel van de opgewekte warmte op dit moment nog verloren gaat, we zouden de restwarmte uitstekend in kunnen zetten als alternatief voor het gas waar we op dit moment naar boren. Hij denkt hierbij aan een warmtenet, dat de warmte uit de industrie kan leveren aan zowel huishoudens als bedrijven. Hij wijst op een energiebesparing, naast de mogelijkheid om de CO2-uitstoot met 75% terug te dringen. Volgens de minister zijn dit kansen die we niet kunnen laten liggen.
Hervorming wet- en regelgeving voor warmtelevering
Het kabinet dat de ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering verder bevorderen door de wet- en regelgeving op het gebied van warmtelevering aan te passen. Dat betekent in de praktijk dat er bijvoorbeeld een nieuw marktmodel zal komen voor de warmtenetten. De markt voor duurzame energie zal meer gaan lijken op die voor gas en elektriciteit zoals we die nu al kennen. Minister Kamp wijst op de voordelen voor de afnemer, zoals een scherp tarief en een grotere mate van leveringszekerheid.
Proefboringen naar warmte
Daarnaast stelt het kabinet een budget van 3,6 miljoen euro beschikbaar, voor proefboringen naar warmte dieper uit de aarde in het Westland. Analyses hebben aangetoond dat deze warmte goed kan zijn voor 80% van de warmtevraag in het Westland. De warmte diep uit de aarde is onder andere goed geschikt voor de glastuinbouw, de textielindustrie en de papierindustrie, waarbij het niet nodig is om met zeer hoge temperaturen te werken. De meer duurzame bron van warmte kan op die manier de overige bronnen ontlasten, die we nodig hebben voor andere sectoren waarbij een hogere temperatuur wel van belang is.
Geen alternatief voor windmolens
Minister Kamp is aan de andere kant niet positief over alle alternatieven die er de laatste tijd zijn voorgesteld. Assen wilde bijvoorbeeld een grootschalig zonnepark bouwen als alternatief voor windmolens in de Veenkoloniën. De minister wijst erop dat de zonnepanelen duurder zijn en aan de andere kant minder stroom opwekken. Bovendien nemen ze onnodig veel ruimte in. De minister wijst onder andere op de noodzaak om een groot deel van het land in de verder vruchtbare provincie vol te leggen met zonnepanelen, een windmolenpark zou dan veel beter geschikt zijn.

Kernenergie heeft geen rol in toekomstige energiemix; schaliegas wel

Als het aan de Europese Commissie ligt heeft kernenergie weinig toekomst, terwijl schaliegas aan de andere kant een uitstekende energiebron zou vormen. Dat is een van de conclusies uit een strategisch plan voor een Europese energie-unie, dat de energiemarkten in Europa met elkaar moet integreren. Het valt hierin op dat er weinig over kernenergie wordt gesproken, terwijl men de deur duidelijk open wil zetten voor het gebruik van schaliegas.


Weinig macht voor de Europese Commissie
Op dit moment heeft de Europese Commissie weinig macht wanneer het gaat om het energiebeleid, de verschillende lidstaten zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Europa is echter tot de conclusie gekomen dat de energiemarkt teveel versnipperd is, waardoor we afzonderlijk behoorlijk afhankelijk zijn van Rusland. De Europese Commissie is van mening dat hier verandering in moet komen, door de verschillende energiemarkten verder te integreren en bijvoorbeeld gezamenlijk gas of andere grondstoffen in te gaan kopen.
Kernenergie en schaliegas
Het strategisch plan van de Europese Commissie heeft het haast nergens over kernenergie, terwijl er aan de andere kant heel duidelijk wordt gesproken over het boren naar schaliegas. Dit lijkt ingegeven door het succes dat Amerika daarmee heeft, het land is hierdoor bijna zelfvoorzienend geworden. Ook Europa heeft interesse in een dergelijke ontwikkeling en lijkt schaliegas daarom toe te willen staan als nieuwe bron voor energie.
Minister Kamp niet blij met Europese gasinkoop
Minister Kamp is echter niet blij met de Europese ontwikkelingen op dit gebied. Hij is van mening dat dit de marktwerking in de weg zal zitten, het is volgens hem van belang dat de lidstaten afzonderlijk gas kunnen blijven inkopen. Dit levert volgens hem de hoogste leveringszekerheid op. Hij geeft echter ook aan dat hij het geen bezwaar zou vinden als landen onderling zelf bepalen samen te werken in de onderhandelingen met bijvoorbeeld het Russische Gazprom. Kamp lijkt vooral moeite te hebben met een regulering vanuit de Europese Commissie, die landen bevoegdheden op dit gebied afneemt. Het lijkt er wat dat betreft op dat er vanuit onder andere Nederland weerstand zal komen voor de plannen die men momenteel op Europees niveau maakt en het strategisch plan op korte termijn nog niet tot veranderingen zal leiden.

Hoe kan ik een negatief energielabel voor mijn huis herstellen?

Heeft u een slecht voorlopig energielabel ontvangen? Sinds dit jaar ontvangt iedere woning een voorlopig energielabel, een indicatie van de energiezuinigheid van een woning. Dit label is bedoeld om kennis te maken met het energielabel, dat bij de verkoop of verhuur van woningen voortaan verplicht is. Klopt het energielabel echter niet met de daadwerkelijke energiezuinigheid, bijvoorbeeld omdat u heeft geïnvesteerd in dubbel glas, spouwmuurisolatie of andere besparende maatregelen? U kunt dit laten herstellen, bij de omzetting naar een definitief energielabel.

Gegevens van het kadaster
Het voorlopig energielabel wordt vastgesteld op basis van gegevens van het kadaster, er vindt geen inspectie van woningen plaats. Dat betekent dat u met een vrijstaande woning uit 1920 waarschijnlijk kunt rekenen op een G-label, onafhankelijk van de daadwerkelijke situatie. De gegevens van het kadaster vormen het uitgangspunt voor het voorlopig energielabel, als vrijstaande woning mist u de warmte van de buren en in 1920 werd er minder aan isolatie gedaan dan vandaag de dag het geval is. Het is wat dat betreft goed mogelijk dat het voorlopig energielabel geen recht doet aan de actuele situatie.

Definitief energielabel bij verkoop van de woning
Heeft u dubbel glas laten plaatsen, de spouwmuren, de vloer en het dak netjes geïsoleerd? Dan is de kans groot dat uw woning eigen een C-label of een D-label verdient, wat de verkoop in de toekomst een stuk gemakkelijker zal maken dan het ontvangen G-label.
U dient het voorlopig energielabel bij de verkoop of verhuur van uw woning om te zetten naar een definitief energielabel. Bent u van mening dat het voorlopige label geen recht doet aan de situatie? U dient dan facturen, nota’s en foto’s van bijvoorbeeld de nieuwe CV-ketel of de zonneboiler in te sturen naar de site Energielabelvoorwoningen.nl (https://www.energielabelvoorwoningen.nl). Een expert zal de situatie beoordelen en u mogelijk een beter energielabel aanbieden.

Kosten van een omzetting en mogelijke boete
Het voorlopig energielabel is gratis, het omzetten naar een definitief energielabel kost volgens het ministerie ‘enkele tientjes’. In de praktijk variëren de kosten van €15 – €100, afhankelijk van de expert die u kiest om de situatie te laten beoordelen. Zou u geen definitief energielabel aanvragen en de woning toch verkopen of verhoren? Dan loopt u het risico op een waarschuwing van de Inspectie Leefomgeving en Transport, die bij negeren kan uitmonden in een boete van maximaal €405.