Hoe kan ik een negatief energielabel voor mijn huis herstellen?

Heeft u een slecht voorlopig energielabel ontvangen? Sinds dit jaar ontvangt iedere woning een voorlopig energielabel, een indicatie van de energiezuinigheid van een woning. Dit label is bedoeld om kennis te maken met het energielabel, dat bij de verkoop of verhuur van woningen voortaan verplicht is. Klopt het energielabel echter niet met de daadwerkelijke energiezuinigheid, bijvoorbeeld omdat u heeft geïnvesteerd in dubbel glas, spouwmuurisolatie of andere besparende maatregelen? U kunt dit laten herstellen, bij de omzetting naar een definitief energielabel.

Gegevens van het kadaster
Het voorlopig energielabel wordt vastgesteld op basis van gegevens van het kadaster, er vindt geen inspectie van woningen plaats. Dat betekent dat u met een vrijstaande woning uit 1920 waarschijnlijk kunt rekenen op een G-label, onafhankelijk van de daadwerkelijke situatie. De gegevens van het kadaster vormen het uitgangspunt voor het voorlopig energielabel, als vrijstaande woning mist u de warmte van de buren en in 1920 werd er minder aan isolatie gedaan dan vandaag de dag het geval is. Het is wat dat betreft goed mogelijk dat het voorlopig energielabel geen recht doet aan de actuele situatie.

Definitief energielabel bij verkoop van de woning
Heeft u dubbel glas laten plaatsen, de spouwmuren, de vloer en het dak netjes geïsoleerd? Dan is de kans groot dat uw woning eigen een C-label of een D-label verdient, wat de verkoop in de toekomst een stuk gemakkelijker zal maken dan het ontvangen G-label.
U dient het voorlopig energielabel bij de verkoop of verhuur van uw woning om te zetten naar een definitief energielabel. Bent u van mening dat het voorlopige label geen recht doet aan de situatie? U dient dan facturen, nota’s en foto’s van bijvoorbeeld de nieuwe CV-ketel of de zonneboiler in te sturen naar de site Energielabelvoorwoningen.nl (https://www.energielabelvoorwoningen.nl). Een expert zal de situatie beoordelen en u mogelijk een beter energielabel aanbieden.

Kosten van een omzetting en mogelijke boete
Het voorlopig energielabel is gratis, het omzetten naar een definitief energielabel kost volgens het ministerie ‘enkele tientjes’. In de praktijk variëren de kosten van €15 – €100, afhankelijk van de expert die u kiest om de situatie te laten beoordelen. Zou u geen definitief energielabel aanvragen en de woning toch verkopen of verhoren? Dan loopt u het risico op een waarschuwing van de Inspectie Leefomgeving en Transport, die bij negeren kan uitmonden in een boete van maximaal €405.

Stroom delen leidt tot een lagere energierekening

Nederlandse consumenten en bedrijven kunnen de komende jaren zo’n €7 miljoen op hun stroomkosten gaan besparen, dankzij een initiatief van 7 Europese landen om de stroom samen te gaan delen. Nederland neemt deel aan een samenwerking om tekorten en overschotten met elkaar te delen, om op die manier voordelig voor een goede energiebalans te zorgen. Dit blijkt uit een bekendmaking van de Autoriteit Consument & Markt. Zowel consumenten als bedrijven hebben op die manier voordeel bij de internationale afspraken die Nederland heeft gemaakt.

Direct beschikbare overschotten in andere landen
Momenteel houden we in Nederland individueel het evenwicht op het elektriciteitsnet in stand, het aanbod dient gelijk te zijn aan de vraag. Het is niet goed mogelijk om elektriciteit (langere tijd) op te slaan, waardoor het van belang is dat het aanbod precies voldoet aan de vraag, ook tijdens piekmomenten of momenten waarop we minder stroom afnemen. Door dit systeem te koppelen aan dat van andere landen is het mogelijk om bij een piekvraag eerst over de grens te kijken naar direct beschikbare overschotten. Pas indien die niet beschikbaar zijn hoeft Nederland zelf in actie te komen, wat volgens de toezichthouder een belangrijke kostenbesparing op zal leveren.

Samenwerking tussen 7 Europese landen
Het gaat om een samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Tsjechië en België. De landen hebben afgesproken om tijdens tekorten bij elkaar aan te kunnen kloppen en de overschotten aan elkaar beschikbaar te stellen. Volgens de toezichthouder zal hierdoor ook het risico op het wegvallen van de spanning op ons elektriciteitsnet afnemen. De samenwerking tussen de verschillende landen biedt op die manier diverse voordelen, los van de behoorlijke besparing op de kosten die zal leiden tot een lagere energierekening voor consumenten en bedrijven.

EU zeer afhankelijk van externe levering van energie

De EU geeft per dag meer dan een miljard euro uit aan de import van energie. We zijn voor 53% van al onze energie afhankelijk van toevoer van buiten de Unie, wat betekent dat we ons in een kwetsbare positie bevinden. Vorige week kwam de Europese Commissie met de European Energy Security Strategy naar buiten, waarvan de inleiding duidelijk aangeeft dat we voor onze welvaart voor een groot deel afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van energie.

Kwetsbaar voor externe energieschokken
Met name de onderbrekingen in de energieleveringen in 2006 en 2009 door Rusland lieten eerder al zien dat we kwetsbaar zijn. Ondanks de inspanningen om het aantal leveranciers te diversificeren en de infrastructuur te versterken zijn we in Europa nog altijd kwetsbaar voor energieschokken. De cijfers tonen aan dat we nog altijd erg afhankelijk zijn en een onderbreking van bepaalde leveranciers, tot behoorlijke problemen kan leiden.

€400 miljard aan import in 2013
Gezamenlijk betaalden we in 2013 als lidstaten van Europa zo’n €400 miljard per jaar aan de import van energie. Dat betekent dat energie verantwoordelijk is voor ruim 20% van de totale import in de unie. Meer dan €300 miljard werd uitgegeven aan de import van ruwe olie en andere olieproducten, waardoor dit de grootste sector op dit gebied vormt. De EU is voor 39% afhankelijk van het gas uit Rusland en voor 33% afhankelijk van de olie uit Rusland. Het lijkt met het oog op de lange termijn daarnaast van belang om rekening te houden met opkomende economieën. Deze zullen ervoor zorgen dat de energievraag tot 2030 met zo’n 27% toe zal nemen.

Nieuwe energiestrategie van Europese Commissie

De Europese Commissie doet in het rapport enkele aanbevelingen om de energieleverantie op orde te krijgen en dat ook te houden. We zullen moeten investeren in energie-efficiëntie, vooral in de gebouwde omgeving en de industrie. Deze sectoren zijn goed voor 40% en 25% van het totale verbruik. Daarnaast zullen we de Europese energiemarkt meer moeten harmoniseren en een infrastructuur moeten bouwen die coöperatie gemakkelijker maakt. Tenslotte zal er meer diversificatie binnen de toeleveringslanden- en routes plaats moeten vinden en dienen we hernieuwbare bronnen op een grotere schaal in te zetten.

Voordelig en zuinig koelen van uw woning in de zomer

Wilt u uw woning tijdens de zomermaanden lekker koel houden, zonder dat u daar een dure airco voor nodig heeft die bovendien veel stroom verbruikt? Ga zuinig om met energie, door gebruik te maken van de juiste isolatie en bijvoorbeeld een truc in de koelkast toe te passen. Op die manier kunnen we bovendien zorgen voor meer energie-efficiëntie, iets dat volledig in lijn is met de doelstellingen van de Europese Unie voor 2030.

Energie besparen met HR++ glas
HR++ glas zorgt voor een uitstekende vorm van isolatie, al kennen we dit over het algemeen voornamelijk vanuit de wintermaanden. We gebruiken het glas op dat moment om de koude buiten de deur te houden, zodat we minder hoeven te stoken. HR++ glas werkt echter wat anders dan het traditionele isolerende glas, waardoor u hier ook in de zomer uitstekend gebruik van kunt maken. Het zorgt ervoor dat u gebruik kunt maken van twee ramen, waar een spouw in zit. Hierin zit geen droge lucht maar een speciaal soort gas, waardoor er een uitstekende isolatie ontstaat. Bovendien is er sprake van een speciale isolerende coating, die er tijdens de zomermaanden voor zorgt dat u de warmte uitstekend buiten de deur kunt houden.

Uiteraard vraagt het HR++ glas om een behoorlijke investering, maar deze verdient u eenvoudig terug. U hoeft in de zomer niet of nauwelijks te koelen, terwijl u in de winter veel minder hoeft te stoken en u de energierekening behoorlijk kunt drukken. Regulier isolatieglas is een stuk voordeliger, maar u behaalt daarmee veel minder resultaat. Wat dat betreft helpt HR++ glas uw woning op een zuinige en uiteindelijk voordelige manier koel te houden.

Zuinig gebruik van de koelkast
Daarnaast kunt u slimmer gebruik maken van de koelkast, om uw producten goed koel te houden zonder dat dit u veel energie hoeft te kosten. De koelkast is een van de grootste energieverbruikers in huis, waardoor het in principe het best is om een nieuw en zuinig model aan te schaffen. Heeft u daar op dit moment de middelen niet voor? Dan kunt u het energieverbruik laag houden door overgebleven etenswaren bijvoorbeeld eerst goed af te laten koelen tot op kamertemperatuur. Plaats dit daarna pas in de koelkast, om deze optimaal te ontlasten.

Daarnaast is het verstandig om de koelkast flink vol te zetten, eventueel met flessen water indien u een beperkte voorraad etenswaren tot uw beschikking heeft. Uit een onderzoek van het HIER Klimaatbureau blijkt namelijk dat dit inderdaad bijdraagt aan een lager energieverbruik. Dat heeft te maken met het feit dat er warme lucht vanuit de kamer de koelkast in zal stromen, op het moment dat u deze open doet. Heeft u flinke flessen met water staan? Dan vullen deze de ruimte als het ware op. Hierdoor kan er minder warme lucht de koelkast instromen. Uit berekeningen blijkt dat de besparing slechts €4 per jaar zal bedragen, al kunnen uiteindelijk alle beetjes helpen.

Energie-efficiëntie in Europa
De verschillende energie-initiatieven om uw woning zuinig en voordelig koel te houden zijn in ieder geval in lijn met de doelstellingen van de Europese Commissie. Zij wenst in 2030 een energie-efficiëntie van 30% te behalen, ten opzichte van het verbruik tientallen jaren geleden. Het gaat om een reductie van 40% ten opzichte van 1990, waarvoor we nog 25% meer efficiënt met energie op dienen te gaan. De Europese Commissie gaat nu echter uit van 30%, om ook meer onafhankelijk van energie leverende landen te kunnen worden, iets dat de veiligheid en stabiliteit in Europa behoorlijk kan verbeteren. 

Ontwikkeling duurzame energie in Nederland gaat goede kant op

De Universiteit Twente is er met een nieuwe katalysator in geslaagd om meer energie uit een liter biobrandstof te halen, olie uit biomassa. Normaal gesproken is de kwaliteit hiervan minder dan die van ruwe olie, waardoor dit een belangrijke doorbraak betekent. De techniek is uitverkozen binnen een onderzoeksprogramma, dat zal bijdragen aan het streven om de Europese energiedoelstelling voor 2020 te behalen.
De biobrandstof is afkomstig uit onder andere plantenresten, snoeiafval en houtsnippers, in tegenstelling tot de vruchten en zaden waar we voorheen mee werkten om olie uit biomassa te halen. Wat dat betreft is de Universiteit Twente er niet alleen in geslaagd meer energie op te wekken uit de olie, zij maken daarnaast gebruik van een meer duurzame bron die de voedselproductie niet in de weg zal zitten. Bovendien verloopt het transport een stuk eenvoudiger en is het mogelijk het product direct naar een raffinaderij te brengen.

De kwaliteit van bio-olie is nog niet gelijk aan die van ruwe olie, maar de resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. De universiteit verhit de olie in stikstof tot een temperatuur van 500 graden, door gebruik te maken van natriumcarbonaat op een laagje alumina als katalysator. Op die manier benadert de bio-olie de kwaliteit van diesel.

Toename aandeel duurzame energie
Daarnaast zien we op een meer brede schaal een toename van het aandeel duurzame energie in Nederland, mede omdat de investeringen in schone energie met een derde stijgen. Dit is overigens een wereldwijde trend. De stijging is vooral afkomstig van de investeringen in zonne-energieprojecten, net als in projecten op het gebied van windenergie.

In Nederland hebben we dit jaar de grootste deal gesloten op het gebied van hernieuwbare energie, op de stuwdamprojecten na. Het gaat om het Windpark Gemini, dat in de Noordzee zal komen te liggen ten noorden van Groningen. Het project vraagt om een totale investering van 2,8 miljard euro en moet er in 2023 voor gaan zorgen dat 1,5 miljoen mensen gebruik kunnen gaan maken van groene stroom.

Uit gegevens van Netbeheer Nederland blijkt dat de hoeveelheid opgewekte zonnestroom in Nederland in het eerste halfjaar van 2014 flink is toegenomen. Er was eind juni sprake van 762,2 megawatt aan zonnepanelen in Nederland, een stijging van 29% ten opzichte van de capaciteit eind vorig jaar. Bovendien is het aantal locaties waar we zonnestroom opwekken met 38.000 gestegen naar 185.000, een stijging van 25,6%. Dit lijkt aan te geven dat we ons in Nederland steeds beter bewust worden van het voordeel van duurzame energie uit onder andere zonnepanelen.

Projecten voor meer schone energie in Nederland
Het zijn de verschillende projecten op het gebied van duurzame energie die goed laten zien hoe creatief we hier mee om kunnen gaan. In het Noord-Hollandse Krommenie werkt men bijvoorbeeld aan de SolaRoad, een speciaal wegdek voor fietspaden dat met behulp van zonnepanelen in staat is om energie op te wekken. Het gaat voorlopig om een stuk fietspad van 100 meter, iets waar men al sinds 2009 aan werkt.

In de Oude IJssel bij Ulft heeft men juist onlangs succesvol een proef afgesloten, met de Oryon Watermill. Het gaat om een onderwatermolen die energie opwekt door gebruik te maken van het stromend water. Uit de proef is gebleken dat het gaat om een visvriendelijke toepassing, die op een innovatieve wijze duurzame energie op kan leveren.

Tenslotte zien we zonnecellen tegenwoordig bijvoorbeeld terug in kleding, bouwproducten en tentzeilen, waardoor we op allerlei plaatsen zonne-energie op kunnen wekken. De starre en rechthoekige zonnepanelen op Nederlandse daken vormen een goede basis, maar de toekomst ligt in allerlei andere toepassingen. Wat dat betreft lijkt de opkomst van zonne-energie niet meer terug te draaien en beginnen we dit ook in Nederland te omarmen.

Zonnecellen in een jurk of jas kunnen ons helpen onze smartphone op te laden, terwijl de deurbel op zonne-energie of de ‘zonneboom’ ervoor zorgt dat we niet langer afhankelijk zijn van het stroomnet om diverse apparaten in huis te gebruiken. Volgens analisten en specialisten zal in de toekomst ongeveer een derde van alle stroom afkomstig zijn uit ‘solar’. De potentie van zonne-energie is enorm, al lijken we in Nederland veel waarde te hechten aan ethisch verantwoorde oplossingen, zoals gevels en wegen met daarin speciale zonne-energiesystemen.

Heb ik iets aan een dubbele meter?

Bent u de dubbele meter tegengekomen bij het vergelijken van energie en bent u benieuwd wat dat inhoudt? Houd er rekening mee dat lang niet iedereen deze heeft zitten. Het gaat om een zogeheten tweetandenmeter, die tijdens de piek- en dalmomenten aparte meterstanden bijhoudt. Tijdens de daluren betaalt u een lager bedrag per kWh. Het is in een aantal gevallen financieel aantrekkelijk om een dubbele meter te installeren, iets waar de ConsuWijzer een handige vuistregel voor heeft opgesteld.

Vuistregel van de ConsuWijzer
De ConsuWijzer stelt dat het verstandig is om een dubbele meter te kiezen op het moment dat u jaarlijks 3.500 kWh aan energie of meer verbruikt. Bovendien dient u de helft van de energie tijdens de daluren te gebruiken. In dat geval is het verstandig om voor het dubbeltarief te gaan. Het is afhankelijk van uw leverancier, het verbruik, de regio waarin u woont en de tijdstippen waarop u energie gebruikt of het in uw geval verstandig is om een dubbele meter te laten installeren. Maak een berekening van het mogelijke voordeel en weeg dit af tegen de kosten van de nieuwe meter.

Kosten van de nieuwe meter
Indien u gebruik wenst te maken van het dubbeltarief en er op dit moment een standaardmeter beschikbaar is dient u een nieuwe te laten plaatsen. Houd er rekening mee dat dit ongeveer €100 aan kosten met zich mee zal brengen. Neem de kosten mee in de berekening van het voordeel, om na te gaan of het in uw geval daadwerkelijk een goed idee is om over te stappen. Heeft u al een dubbele meter zitten? Dan is het uiteraard een stuk gemakkelijker om deze overstap te maken en te profiteren van het lagere tarief dat u gaat betalen.

Standaard dubbele meter
In sommige plaatsen krijgt iedere woning standaard een dubbele meter, waardoor u die hoe dan ook tot uw beschikking heeft. Dat wil echter niet zeggen dat u ook daadwerkelijk een lager tarief betaalt in de daluren. U kunt dit nakijken op de jaarnota die u heeft ontvangen. Heeft u deze nog niet eerder gekregen? Dan is het verstandig om dit na te vragen bij uw leverancier van elektriciteit. In veel van de gevallen wordt er gewoon een enkeltarief gerekend, maar heeft u dankzij de dubbele meter wel de mogelijkheid om over te stappen naar het dubbele tarief.

GazProm stelt Oekraïne ultimatum voor betalen energie

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne lopen de laatste tijd verder op, iets dat ook z’n weerslag lijkt te hebben op de levering van gas. Rusland zal de levering van gas per 3 juni stoppen, als het land op 2 juni de openstaande rekening nog niet heeft voldaan. GazProm stelt Oekraïne daarmee een belangrijk ultimatum. Het land dient voortaan vooraf voor het gas te betalen, in plaats van achteraf zoals dat nu nog het geval is.

3,5 miljard tegoed
Rusland heeft naar eigen zeggen een bedrag van 3,5 miljard dollar openstaan in Oekraïne, voor de levering van gas tijdens de eerste vier maanden van dit jaar. Oekraïne heeft die rekening tot nu toe niet betaald, maar heeft daar volgens Medvedev nu de mogelijkheid voor. Hij doelt daarmee op de noodsteun die Kiev heeft ontvangen vanuit Europa. Volgens Rusland kan Oekraïne dit geld gebruiken om de openstaande rekening te voldoen en daarmee te voorkomen dat het land vanaf begin juni niet langer gebruik kan maken van het gas uit Rusland. Bovendien zal men voortaan vooruit moeten betalen voor het gas, iets waar Oekraïne zelf niets in ziet. Oekraïne wil de schuld aan Rusland uitsluitend tegen marktprijzen aflossen, op een zo eerlijk mogelijke wijze.

Gas uit Nederland
Eerder werd al bekend dat RWE een belangrijke leverancier is, van het gas in Oekraïne. Ongeveer een derde daarvan is afkomstig uit Rusland, maar het gas komt daarnaast uit bijvoorbeeld Noorwegen en Nederland. Wat dat betreft is Oekraïne niet volledig afhankelijk van het gas uit Rusland, al speelt het wel een belangrijke rol binnen de energievoorziening. Des te verder de spanningen onderling oplopen, des te lastiger het zal worden om de gasleveringen op een soepele wijze plaats te laten vinden.

Vormt een energiezuinige wasmachine een goede keuze?

Staat u op het punt om een nieuwe wasmachine aan te kopen en bent u benieuwd of u daarmee flink op uw energierekening kunt besparen? Het is in de meeste gevallen verstandig om goed op het energielabel te letten, maar sla hier zeker met het oog op de levensduur niet in door. Over 5 – 10 jaar zullen er weer nieuwe wasmachines beschikbaar zijn, waarmee u tegen lagere kosten verder op het verbruik van energie kunt besparen, waardoor u jaarlijks de meest scherpe prijs betaalt.

Energielabel van de wasmachine
Het energielabel voor wasmachines heeft de markt flink opgeschud. Bent u op zoek naar een wasmachine met een A-label, of kiest u minstens voor een A+, A++ of A+++ model? In dat laatste geval kunt u maximaal besparen op de energiekosten van uw wasmachine. Dit kan jaarlijks gemakkelijk een paar tientjes schelen, waardoor u over de gehele levensduur van de machine uiteindelijk op de kosten kunt besparen. Houd echter goed rekening mee deze levensduur, aangezien deze in bepaalde gevallen ook te lang op kan lopen.

Levensduur van de wasmachine
U zou de levensduur van een wasmachine waarschijnlijk het liefst zo lang mogelijk kiezen. Kunt u een wasmachine kopen waarmee u jaarlijks €40 op de energiekosten kunt besparen, door €200 meer uit te geven? Dan is dit interessant vanaf een levensduur van 5 jaar, aangezien u er uiteindelijk dan minder voor zal betalen. Uiteraard staat dit los van de invloed op het milieu, indien dat voor u van belang is kunt u het best altijd op zoek gaan naar de meest zuinige wasmachine. Kiest u echter voor een wasmachine met een zeer lange verwachte levensduur? Dan is de kans groot dat de technologische ontwikkelingen uw machine volledig in zullen halen.

Technologische ontwikkelingen
De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Het is wat dat betreft niet erg om bijvoorbeeld maximaal 6 – 7 jaar gebruik te maken van een wasmachine. Na dat moment kunt u een nieuw exemplaar aanschaffen, dat weer een stuk zuiniger om zal gaan met energie. Is een machine met een levensduur van 15 jaar twee keer duurder, of kost deze zelfs nog meer? Dan is het wellicht verstandig om het meest zuinige energielabel te laten voor wat het is en uiteindelijk te besparen door over een aantal jaren een meer zuinige machine aan te schaffen.

Handige links om meer energie en kosten te besparen

Wilt u maximaal besparen op uw energierekening? Dan is het verstandig om de verlichting uit te schakelen op het moment dat u geen gebruik maakt van bepaalde vertrekken, of niet te lang onder de douche te staan. Zet de apparaten helemaal uit in plaats van op standby en zorg ervoor dat u de verwarming een graadje lager zet op het moment dat u ook een lekkere warme trui aan kunt trekken. Daarnaast kunt u gebruik maken van drie handige websites, om maximaal te besparen op uw energierekening.


Verbeter uw huis
Surf allereerst eens naar www.verbeteruwhuis.nl. U kunt aan de hand van 3 stappen dan zorgen voor een flinke besparing op uw energiekosten. Tijdens de eerste stap zal u 6 vragen beantwoorden over uw huidige woning, om er achter te komen hoe comfortabel u leeft en hoe energiezuinig dit aan de andere kant is. Ontdek in de tweede stap hoe u ervoor kunt zorgen dat u meer comfort toe kunt voegen, terwijl u daarnaast zuiniger omgaat met energie. Tijdens stap 3 kunt u de besparingen ontdekken en kunt u onder andere nagaan of u gebruik kunt maken van subsidies.

Bespaar tips
Daarnaast kunt u surfen naar de Bespaartest, een initiatief van het Nibud. Surf naar http://www.nibud.nl/uitgaven/besparen/bespaartest.html, zodat u er direct mee aan de slag kunt gaan. Tijdens de test kunt u een aantal slimme tips ontdekken, waarmee u als huishouden tot €600 op de jaarlijkse kosten kunt besparen. Dit betekent dat u aan het eind van het jaar lekker op vakantie kunt, of u de mogelijkheid heeft om maandelijks meerdere tientjes over te houden. De Bespaartest is wat dat betreft een uitstekend initiatief, waarmee u direct aan de slag kunt.

Vergelijkingssites
Ten derde kunt u gebruik maken van de verschillende vergelijkingssites, waarmee u ervoor zorgt dat u de mogelijkheid heeft om flink op uw energierekening te besparen. Zorg ervoor dat u overstapt naar een van de aanbieders die u een online aanbod kan doen, zodat u een zo laag mogelijke prijs per kWh of m3 betaalt. Bovendien kunt u dan direct gebruik maken van groene stroom, om ook milieutechnisch uw steentje bij te dragen. Dankzij de verschillende websites krijgt u meer inzicht in uw energieverbruik en zorgt u ervoor dat u flink op de kosten kunt besparen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van uw comfort.

Gasprijs in Nederland

De prijs voor gas is in Nederland afhankelijk van een aantal zaken en dan met name van de vraag en het aanbod die op dat moment gelden. Elk jaar wordt er opnieuw gas uit de bodem gewonnen en die hoeveelheid verschilt elke keer weer. Daarnaast zijn we in Nederland ook afhankelijk van levering van gas uit het buitenland en vanzelfsprekend hangen daar ook weer verschillende tarieven aan vast. Dan is er nog de vraag die mede de gasprijs bepaald. Zo zal er gedurende de wintermaanden meer vraag zijn dan in de zomermaanden wanneer er beduidend minder gas wordt gestookt. De uiteindelijke gasprijs is opgebouwd uit de leveringsprijs, de kosten voor het netbeheer, energiebelastingen en btw.

Sommige leveranciers van gas, zoals bijvoorbeeld Nuon, bieden twee verschillende soorten producten aan. Zo kunt u bij het afsluiten van een contract kiezen voor gas met een vaste prijs of voor gas met een variabele prijs.  Het verschil tussen de twee producten:
Een contract met variabele gasprijzen kunt u ieder moment opzeggen
Een contract met een vaste gasprijzen biedt zekerheid qua kosten

Bij gas voor een variabele prijs veranderen de energieprijzen twee keer per jaar. Dit is bij alle leveranciers van energie hetzelfde. Nu kunnen de prijzen gedurende het jaar stijgen maar ook dalen.  Het tarief is afhankelijk van de inkoopprijzen van gas. Het contract voor onbepaalde tijd kunt u ieder moment opzeggen. Wilt u bijvoorbeeld gedurende het jaar overstappen op gas voor een vast prijs dan is dat zo geregeld.
Bij gas voor een vaste prijs  kunt u de gasprijs vastzetten voor 1,2,3 of zelfs 5 jaar. Hiermee voorkomt u dat u bij eventuele prijsstijgingen meer gaat betalen. Er zijn bij het afsluiten van een contract voor een vaste gasprijs nog wel enkele variabelen die gedurende de looptijd van het contract kunnen veranderen. Dit zijn kosten als energiebelastingen, netbeheer en btw. Dergelijke kosten worden namelijk door zowel de overheid als de netbeheerder bepaald en kunnen van tevoren niet worden vastgelegd.